تبلیغات
آموزش شطرنج از مبتدی تا انتها

تداوم صدرنشینی "مسعود مصدق پور" با تساوی در برابر بخت نخست قهرمانی
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • 
  • مای بی بی فارسی